PPM - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP (Professional Production Manager - PPM)
 • Thời gian
 • Từ 24/3/2012 đến 7/6/2012 Học 35 buổi ( 3 tiếng/ buổi)
 • Học phí
 • 9.500.000 VNĐ / người
 • Giảng viên
 • Các chuyên gia tư vấn Việt Nam và Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm.
 • Đối tượng tham gia
 • • Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Giám đốc, Trưởng bộ phận sản xuất
  • Những cá nhân có mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý sản xuất.
 •  

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 07-1516 BC 05-1617 BC 04-1617 BC 29-1516 BC 05-1516 BC 20-1516 BC 03-1516 BC 07-1516 BC 10-1516 BC 03-1516 BC 07-1516 BC 11-1516 BC 29-1516 BC 14-1516 BC 10-1516 BC 16-1516 BC 04-1516 BC 12-1516