Mitani-1617 - SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA VIỆT NAM - NHẬT BẢN TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH
 • Thời gian
 • Ngày 28 / 10 / 2016 Từ 13:30 ~ 15:30
 • Học phí
 • 200.000 VNĐ/người (Bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Nguyễn Anh Phong
  - Kinh nghiệm giảng dạy về Văn hóa kinh doanh cho các
  doanh nhân người Việt Nam và Nhật Bản
  - Kinh nghiệm trợ giảng cho các chuyên gia cao cấp của
  Nhật Bản
  - Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, Đại học Nagoya (Nhật Bản)
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý, nhân viên là người Việt Nam làm việc trong tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại Việt Nam.
  Đặc biệt có sự tham gia của 36 học viên Nhật Bản đến từ doanh nghiệp Nhật Bản.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 11-1617 BC 16-1516 BC 05-1617 BC 04-1516 BC 26-1516 BC 05-1617 BC 03-1516 BC 17-1617 BC 04-1516 BC 02-1617 BC 04-1516 BC 11-1617 BC 16-1516 BC 02-1617 BC 29-1516 BC 03-1617 BC 07-1617 BC 19-1516