BC 02-1617 - PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
 • Thời gian
 • 11, 12/ 10/2016 (2 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 1.750.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Akira Oyamada
  • Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Gaia.
  • Chuyên gia tư vấn về phát triển nguồn nhân lực tại Nhật Bản và Việt Nam.
  • Chuyên thiết kế và đào tạo các chương trình phát triển các cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhật Bản.
  • Chuyên gia đào tạo trực tuyến và thiết kế khóa học của Hiệp Hội Đào tạo Trực tuyến Phi lợi nhuận Nhật Bản.
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý cấp trung, Quản lý cấp cao và người phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 12-1516 BC 16-1516 BC 11-1617 BC 17-1617 BC 20-1516 BC 10-1617 BC 26-1516 BC 06-1516 BC 11-1516 BC 22-1516 BC 03-1516 BC 14-1617 BC 29-1516 BC 23-1516 BC 07-1516 BC 23-1516 BC 21-1617 BC 02-1516