BC 01-1617 - PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 5S
 • Thời gian
 • 19, 20/ 9/2016 (2 ngày) Sáng : 8:30 ~ 12:00 Chiều: 13:00 ~ 16:30
 • Học phí
 • 1.750.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Các cấp quản lý Công ty trong Ban điều hành 5S
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 10-1617 BC 05-1516 BC 22-1516 BC 19-1516 BC 02-1617 BC 19-1516 BC 12-1516 BC 14-1516 BC 10-1516 BC 06-1516 BC 01-1617 BC 11-1516 BC 17-1617 BC 23-1516 BC 05-1516 BC 14-1617 BC 10-1617 BC 10-1516