BC 23-1516 - KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP
 • Thời gian
 • 14, 15 & 16/6/2016 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.400.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Chee Hoo Lim
  - Tổng Giám đốc của Trung tâm đào tạo Panasonic tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương
  - Thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực của Đại học George Washington (Singapore)
  - Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Macquarie
  (Úc)
  - Phụ trách giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho Tập đoàn Panasonic trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi.
 • Đối tượng tham gia
 • Các giám đốc, trưởng phòng nhân sự, trưởng bộ phận đào tạo...
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1516 BC 23-1516 BC 03-1617 BC 17-1617 BC 13-1516 BC 09-1617 BC 01-1617 BC 03-1617 BC 03-1516 BC 06-1617 BC 07-1617 BC 23-1516 BC 19-1516 BC 03-1516 BC 12-1617 BC 10-1516 BC 07-1617 BC 07-1617