BC 06-12 - NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG 5S TẠI HIỆN TRƯỜNG
 • Thời gian
 • Ngày 12 / 6 / 2012 (Thứ Ba)
 • Giảng viên
 • Toshio Inuzuka
  • Tình nguyện viên JICA, chuyên môn
  về lĩnh vực Quản lý sản xuất.
  • Tư vấn về Quản lý sản xuất, 5S cho
  các doanh nghiệp Việt Nam (trực thuộc
  VCCI)
  • 40 kinh nghiệm quản lý sản xuất cho
  doanh nghiệp Nhật Bản
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có kiến thức cơ bản về 5S, cán bộ nhân viên các doanh nghiệp đang áp dụng hoặc
  dự kiến áo dụng 5S tại doanh nghiệp.

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to