BC 18-1516 - KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG VÀ BỔ DỤNG NHÂN SỰ
 • Thời gian
 • 5, 6 & 7/5/2016 (3 ngày ) Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.400.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • TS. Kyoko Yamazaki
  • Tổng thư ký Hiệp hội Quản trị Nguồn Nhân
  lực Nhật Bản
  • Chuyên gia về quản trị nhân sự được tổ chức JSHRM chứng nhận
  • Chuyên gia về phát triển và quản trị nguồn nhân lực, am hiểu lý thuyết, giàu kinh nghiệm thực tế.
 • Đối tượng tham gia
 • Các quản lý doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giám đốc, cán bộ tổ chức nhân sự, Các cá nhân có quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1617 BC 13-1516 BC 07-1516 BC 03-1617 BC 18-1516 BC 19-1516 BC 07-1617 BC 01-1516 BC 10-1516 BC 16-1516 BC 03-1516 BC 19-1516 BC 16-1516 BC 10-1617 BC 20-1516 BC 26-1516 BC 03-1516 BC 18-1516