BC 15-1516 - CẮT GIẢM LÃNG PHÍ VÀ CẢI TIẾN BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG
 • Thời gian
 • 12, 13 & 14/ 4/2016 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.400.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị:
  Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy sản xuất bộ phận màn hình CRT (Cathode - Ray Tube).
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic) tại Malaysia.
  Nguyên Giám đốc Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản lý sản xuất, quản lý cấp trung tại hiện trường sản xuất và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 11-1516 BC 04-1516 BC 03-1516 BC 07-1516 BC 21-1617 BC 01-1516 BC 02-1516 BC 11-1617 BC 23-1516 BC 19-1516 BC 01-1516 BC 02-1617 BC 13-1516 BC 02-1617 BC 23-1516 BC 07-1516 BC 07-1516 BC 03-1617