BC 08-1516 - PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ
 • Thời gian
 • 22, 23 & 24/12/2015 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.400.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý nhà máy, quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp sản xuất và các cá nhân có quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 03-1516 BC 21-1617 BC 04-1516 BC 29-1516 BC 02-1516 BC 14-1617 BC 03-1516 BC 17-1617 BC 02-1516 BC 06-1617 BC 01-1617 BC 04-1516 BC 11-1516 BC 23-1516 BC 07-1617 BC 22-1516 BC 17-1617 BC 19-1516