BC 06-1516 - PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỒN KHO NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT NHÀ MÁY
 • Thời gian
 • 01, 02 & 03/12/2015 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.400.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Iwase Akio - Chuyên gia của JICA
  Trên 30 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở các lĩnh vực:
  - Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Panasonic Malaysia.
  - Giám đốc điều hành phụ trách mảng sản xuất và lập kế hoạch kinh doanh của Panasonic Electronic Component Thai.
  - Chuyên gia tư vấn của Panasonic Excel International.
 • Đối tượng tham gia
 • Quản đốc, Cán bộ nhân viên quản lý sản xuất, người phụ trách cung ứng, điều phối vật tư và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 22-1516 BC 17-1617 BC 28-1516 BC 12-1617 BC 10-1617 BC 18-1516 BC 06-1617 BC 01-1516 BC 20-1516 BC 12-1617 BC 01-1516 BC 05-1516 BC 11-1617 BC 16-1516 BC 05-1617 BC 07-1617 BC 15-1516 BC 03-1617