BC 03-1516 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
 • Thời gian
 • 15, 16/10/2015 (2 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 1.600.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Quản đốc, quản lý nhà máy, tổ trưởng, chuyển trưởng và ứng viên các vị trí trên.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 06-1617 BC 26-1516 BC 19-1516 BC 03-1617 BC 16-1516 BC 10-1617 BC 11-1516 BC 06-1516 BC 07-1617 BC 26-1516 BC 04-1617 BC 04-1516 BC 01-1516 BC 05-1516 BC 04-1617 BC 20-1516 BC 28-1516 BC 23-1516