BC 18-1415 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
 • Thời gian
 • Ngày 16, 17, 18/ 7/ 2015 (3 ngày) Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.000.000 VNĐ/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ)
 • Giảng viên
 • TS. Kyoko Yamazaki
  • Tổng thưký Hiệp hội Quản trị Nguồn Nhân lực Nhật Bản
  • Chuyên gia về quản trị nhân sự được tổ chức JSHRM chứng nhận
  • Chuyên gia về phát triển và quản trị nguồn nhân lực, am hiểu lý thuyết, giàu kinh nghiệm thực tế.
 • Đối tượng tham gia
 • Các quản lý doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc, cán bộ tổ chức nhân sự, Các cá nhân có quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 29-1516 BC 20-1516 BC 13-1516 BC 06-1617 BC 14-1516 BC 26-1516 BC 19-1516 BC 23-1516 BC 10-1516 BC 04-1516 BC 28-1516 BC 15-1516 BC 04-1516 BC 03-1617 BC 11-1617 BC 10-1516 BC 05-1516 BC 20-1516