BC 17-1415 - PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
 • Thời gian
 • 9, 10, 11/6/2015 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00; Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc nhà máy, trưởng/phó phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca ...
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 17-1617 BC 22-1516 BC 04-1516 BC 12-1516 BC 16-1516 BC 28-1516 BC 04-1516 BC 23-1516 BC 11-1617 BC 14-1516 BC 05-1617 BC 03-1516 BC 12-1617 BC 07-1516 BC 03-1617 BC 13-1516 BC 19-1516 BC 05-1617