BC 15-1415 - 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỚI
 • Thời gian
 • 18, 19 & 20/5/2015 (3 ngày) Sáng : 9:00~12:00 Chiều : 13:30~16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico.
  Chuyên gia đánh giá chất lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý tại các doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 11-1516 BC 18-1516 BC 02-1516 BC 02-1516 BC 20-1516 BC 18-1516 BC 10-1617 BC 16-1516 BC 01-1516 BC 01-1516 BC 02-1617 BC 01-1516 BC 14-1516 BC 18-1516 BC 03-1516 BC 26-1516 BC 03-1617 BC 03-1516