BC 14-1415 - PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỒN KHO NHẰM KHÔI PHỤC NHÀ MÁY
 • Thời gian
 • 20, 21 & 22/4/2015 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Iwase Akio - Chuyên gia của JICA
  Trên 30 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở các lĩnh vực:
  - Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Panasonic Malaysia.
  - Giám đốc điều hành phụ trách mảng sản xuất và lập kế hoạch kinh doanh của Panasonic Electronic Component Thai.
  - Chuyên gia tư vấn của Panasonic Excel International.
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ nhân viên quản lý sản xuất, điều phối sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu, quản lý kho; nhân viên phụ trách đặt hàng và các cá nhân có quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 12-1516 BC 06-1516 BC 20-1516 BC 19-1516 BC 17-1617 BC 09-1617 BC 17-1617 BC 05-1516 BC 14-1516 BC 17-1617 BC 04-1617 BC 26-1516 BC 02-1617 BC 16-1516 BC 21-1617 BC 18-1516 BC 03-1617 BC 22-1516