E01-15 - HỘI THẢO CÁC ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ BƠM
 • Thời gian
 • 24/3/2015 (08:30-17:15)
 • Học phí
 • Miễn phí
 • Giảng viên
 • Diễn giả:
  Kazuo Yamagishi
  Tổng Thư ký – Quỹ tưởng niệm EBARA Hatakeyama

  Phiên dịch tiếng Việt Nam:
  Ông Nguyễn Minh Việt
 • Đối tượng tham gia
 • Khoảng 50 người từ các cơ quan chính phủ và các khu vực công, các công ty tư vấn và các tổ chức liên quan đến kỹ thuật máy bơm.
 •  
Kỹ thuật bơm Tuabin đóng vai trò không thể thiếu trong các ngành công nghiệp hiện đại từ cơ sở hạ tầng công cộng cho đến các quy trình sản xuất đa dạng . Dễ dàng nhận thấy, máy bơm là thiết bị chủ yếu nhất trong hệ thống bơm, tuy nhiên, các thiết bị khác như bộ điều khiển, van và đường ống cũng đóng một vai trò thiết yếu. Việc điều khiển thiết bị bơm giữ vai trò quan trọng cho quá trình hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Do vậy, việc ứng dụng phù hợp máy bơm tuabin là rất cần thiết.
 

Mục đích
Hội thảo hướng đến việc tăng cường cho những người tham dự hội thảo kỹ thuật và khả năng ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn thông qua việc giới thiệu lại kỹ thuật bơm tuabin, nghiên cứu các ứng dụng cần thiết bao gồm thiết kế điểm, kiểm soát và phương pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

08:30 - 09:10    Đăng ký và Đón khách                               

09:10 - 10:40    Phân loại các máy bơm

10:40 - 10:55    Giải lao

10:55 - 12:10   
Ứng dụng trong tr ạm bơm thủy lợi trạm bơm thoát nước

12:10 - 13:30    Nghỉ trưa  

13:30 - 15:00   
Yếu tố cần thiết của công nghệ bơm

15:00 - 15:15    Giải lao                      

15:15 - 16:45   
Xác định yêu cầu cho m áy bơm

16:45 – 17:15   Giải đáp thắc mắc
EBARA Hatakeyama Memorial Fund

Quỹ tưởng niệm EBARA Hatakeyama được thành lập năm 1989 để tưởng niệm cố chủ tịch của tập đoàn EBARA, một công ty sản xuất kỹ thuật tiêu biểu tại Nhật Bản, chuyên về máy móc thiết bị chất lỏng và khí, hệ thống xử lý nước và chất thải rắn và hệ thống bảo vệ môi trường. Mục đích của quỹ tưởng niệm là thúc đẩy các hoạt động tự nguyện vì sự hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á trên cơ sở phi thương mại.

Các hoạt động được xây dựng để đáp ứng với nhu cầu cụ thể trong khu vực bằng cách tăng cường khả năng của nguồn nhân lực thông qua chuyển giao công nghệ và hỗ trợ phát triển các công nghệ thích hợp.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 20-1516 BC 06-1516 BC 07-1516 BC 01-1516 BC 02-1516 BC 22-1516 BC 19-1516 BC 12-1516 BC 26-1516 BC 14-1516 BC 14-1516 BC 07-1516 BC 16-1516 BC 02-1617 BC 04-1617 BC 19-1516 BC 12-1516 BC 01-1617