Tin khóa học kinh doanh
Khóa học “Ứng dụng và thực hành xây dựng KPI/ OKR theo BSC” tại VJCC- HCMC
Trong 03 ngày 29, 30, 31 tháng 5 năm 2019, Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khóa học “Ứng dụng và thực hành xây dựng KPI/ OKR theo BSC” tại phòng Tokyo của tòa nhà VJCC - HCMC do giảng viên Phạm Thanh Diệu hướng dẫn. 
Khóa học kinh doanh cao cấp Keieijuku 12- Kỳ 7 tại VJCC-HCMC
Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại VJCC Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ học thứ sáu về chủ đề “Quản trị tài chính”- của Khóa học Kinh doanh cao cấp Keieijuku khóa 12 dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Nguyễn Tấn Bình.

Khóa học kinh doanh cao cấp Keieijuku 12- Kỳ 6 tại VJCC-HCMC
Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại VJCC Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ học thứ sáu về chủ đề “Chiến lược kinh doanh II”- của Khóa học Kinh doanh cao cấp Keieijuku khóa 12 dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Kawaguchi Shinichiro.

Bế giảng khóa học “Kiểm soát mức tiêu hao để cắt giảm chi phí”
Trong ba ngày 8, 9, 10 tháng 4 năm 2019, Phân Viện Phát triển  Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khóa học “Kiểm soát mức tiêu hao để cắt giảm chi phí” tại phòng Tokyo của tòa nhà VJCC - HCMC do giảng viên Yasuhiro Hirata hướng dẫn. 

Khóa học kinh doanh cao cấp Keieijuku 12- Kỳ 5 tại VJCC-HCMC
Từ ngày 01 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019, tại VJCC Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ học thứ năm về chủ đề “Chiến lược nhân sự”- của Khóa học Kinh doanh cao cấp Keieijuku khóa 12 dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Kyoko Yamazaki.

Trang:   1, 2, 3, 4, 5 ... 24, 25, 26   
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước