Tin khóa học kinh doanh
Khóa học “Áp dụng Digital Marketing trong hoạt động Marketing” tại VJCC- HCMC
Trong  03 ngày 26, 27, 28 tháng 6 năm 2019, Phân viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khóa học “Áp dụng Digital Marketing trong hoạt động Marketing”  tại phòng Tokyo của tòa nhà VJCC - HCMC do giảng viên Watabe Tomoki hướng dẫn. 

Khóa học “DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG THEO PHONG CÁC NHẬT BẢN” tại CTY CP DV HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Trong ngày 24 và 25/6/2019, Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) đã tổ chức khóa học “Dịch vụ khách hàng theo phong cách Nhật Bản” theo yêu cầu của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Khóa học “ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG” tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2019, Phân viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) đã cùng hợp tác với Ban Quản lý Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP I) tỉnh Bình Dương tổ chức khóa học “Ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng” tại phòng hội thảo của VSIP I.

Khóa học “Dịch vụ khách hàng theo phong cách Nhật Bản” tại VJCC- HCMC
Trong 03 ngày 20, 21, 22 tháng 6 năm 2019, Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khóa học “Dịch vụ khách hàng theo phong cách Nhật Bản” tại phòng Tokyo của tòa nhà VJCC - HCMC do giảng viên Sugaya Masami hướng dẫn.

Khóa học “Kỹ năng giao tiếp, xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả” tại VJCC- HCMC
Trong 03 ngày 18, 19, 20 tháng 6 năm 2019, Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khóa học “ Kỹ năng giao tiếp, xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả” tại phòng Tokyo của tòa nhà VJCC - HCMC do giảng viên Yoichi Toriya hướng dẫn.
Trang:   1, 2, 3, 4 ... 24, 25, 26   
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước