Tin khóa học kinh doanh
NÂNG CAO TINH THẦN LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

Làm thế nào để khuyến khích nhân viên cố gắng hết sức mình cho mục tiêu công việc; toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ được giao; khát khao phát triển, hoàn thiện bản thân, hoàn thành mục tiêu tối ưu nhất???

Bên cạnh các phương pháp thông thường liên quan đến cách thức qui trình, chế độ lương bổng đãi ngộ, các bí quyết về tạo động lực  làm việc cho nhân viên ngày càng đóng một vai trò quan trọng, chứng tỏ được tính thuyết phục cao và hiệu quả.

CHU TRÌNH PDCA & HO-REN-SO (BÁO CÁO – LIÊN LẠC – BÀN BẠC)
Một trong những chìa khóa tạo ra sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản trong thế kỷ 20 chính là văn hóa làm việc của con người Nhật Bản, trong đó không thể không kể đến chu trình PDCA trong cách thức tiến hành và giải quyết công việc. Đây cũng là nhân tố vàng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để hoàn thành PDCA một cách hiệu quả nhất thì việc lấy HORENSO và 5S (điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam) làm cội rễ cơ bản của tổ chức là yêu cầu vô cùng cấp bách cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Trang:   1, 2, 3 ... 28, 29, 30 
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước