Tin khóa học kinh doanh
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BC 08-12 : ÁP DỤNG 7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Khóa đào tạo “Áp dụng các công cụ thống kê nhằm kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết, để học viên có thể lựa chọn và ứng dụng các công cụ thống kê phù hợp yêu cầu kiểm soát quá trình/sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Đặc biệt, qua khóa học, học viên sẽ biết cách ứng dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp mình.

HỘI THẢO: “ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP- CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & TÁI CƠ CẤU"
“Đánh giá doanh nghiệp” một cách bài bản mang lại những giá trị quan trọng cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược cũng như các hệ thống quản lý khác như hệ thống đánh giá, hệ thống đãi ngộ, văn hóa doanh nghiệp… cũng như cho công việc điều hành doanh nghiệp hàng ngày.
Là người điều hành những doanh nghiệp như vậy, anh chị muốn thực hiện chương trình tái cơ cấu hay cải tổ hệ thống quản lý? Anh chị muốn biết thực trạng doanh nghiệp để có một kế hoạch căn cơ cho những đổi mới về bản chất?
TỔ CHỨC HỘI THẢO CLV : WHO IS A CUSTOMER
It is obvious that any of businesses need to have their consummers, another way of speaking, their customers. To understand the characteristics and the demands of customers can help to sell more products and sevices. So the directorates of a company can yield more revenue when convincing their staff to serve customers with highest quality services and products. Then customers can acknowledge the values they obtain after using certain services and products of some suppliers and they will come back again and again to keep on buying your services and products happily. That’s your success in doing business.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 4
Keieijuku- Khóa học đào tạo đội ngũ doanh nhân làm chủ các ngành công nghiệp Việt Nam
QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Thông qua hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động và đảm bảo an toàn lao động bằng việc cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động nhằm nâng cao năng suất và tinh thần của con người, lợi ích của người lao động nói riêng sẽ được đảm bảo và bản thân doanh nghiệp nói chung sẽ phát triển lâu dài, bền vững. Bên cạnh đó, việc cơ giới hóa, tự động hóa thao tác sẽ làm cho tầm quan trọng của việc quản lý các phương tiện sản xuất ngày càng tăng cao.
Trang:   1, 2, 3 ... , 28, 29, 30   
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước