Kinh tế - Văn hóa
Có thể nhiều người đã từng nghe tới rất nhiều các lý thuyết về công cụ quản lý tinh gọn (lean tools) của Nhật như 5S, Just-in-time (JIT), Kaizen, Kanban hay TPM (VJCC hiện có rất nhiều Khóa học kinh doanh liên quan đến các chủ đề này) Tuy nhiên, có một khái niệm rất hay về các “Tổ chức tự kiến tạo tri thức” t ừ Nhật mà có thể nhiều người chưa biết đến. 

Với mục tiêu hướng đến sự hoàn thiện, các tổ chức và công ty Nhật Bản đã sáng tạo ra nhiều giá trị khác nhau cho khách hàng và cải tiến sản phẩm ngày càng tốt hơn.

Đây là một clip của Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) rất hay nói về cách mà người Nhật đã và đang làm để đạt được thành công như ngày nay. 




Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước