BC 04-12 - QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ
  • Thời gian
  • 22, 23 & 24/05/2012 ( 3 ngày) Sáng : 8:30~11:30 Chiều : 13:00~16:0022, 23 & 24/05/2012 ( 3 ngày) Sáng : 8:30~11:30 Chiều : 13:00~16:00
  • Giảng viên
  • Ông Dai SHINSHI • Hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Matsushita Electric (Panasonic) • Hiện là chuyên gia đào tạo, tư vấn của JICA
  • Đối tượng tham gia
  • Giám đốc phụ trách sản xuất, quản đốc nhà máy, các chuyền trưởng, tổ trưởng trực tiếp quản lý sản xuất, nhân viên kiểm tra chất lượng và những nhà quản lý trung gian khác có quan tâm.

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to