VJCC Vietnam-Japan Human Resources Cooperation Center HCMC

Trang chínhBlog VN

Liên kết  

 

Tháng 12 năm 2012

Khóa học: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG; QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ BẢO DƯỠNG 

[ Khóa học kinh doanh ]

17/12/2012

VJCC logo BC (2).jpg

Bộ phận khóa học kinh doanh xin trân trọng gửi đến Quý vị thông tin các khóa học sắp mở như sau:

1. Khóa học BC06-1213:  XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG    

    Thời gian:                      26, 27, 28/12/2012 (8:30-16:00)
    Phí tham dự:                 1.800.000 VNĐ

    Giảng viên:                    PGS-TS. Trần Kim Dung

    Ngôn ngữ sử dụng:      Tiếng Việt

BC 06-1213.pdf


2. Khóa học BC07-1213:  QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ    

    Thời gian:                      29, 30, 31/1/2013 (8:30-16:00)
    Phí tham dự:                 2.200.000 VNĐ

    Giảng viên:                    Ông Dai SHINSHI, chuyên gia JICA

    Ngôn ngữ sử dụng:      Tiếng Nhật có phiên dịch sang Việt

BC 07-1213.pdf

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận khóa học kinh doanh  - VJCC

  Điện thoại      :08-35122 151;               Fax:               :08-35122 150

  E-mail            :bc@vjcchcmc.org.vn;  Website :http://vjcchcmc.org.vn

Go top

Liên lạcBản đồ

003405
© Bản quyền thuộc về VJCC-HCM. Thiết kế bởi Cetus Vietnam.